Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare. Anmäldes Gunilla Johnson som protokollförare. 5. Val av två justerare tillika rösträknare. Valdes Signe 

5124

8 mar 2016 Anna Thuresson chef för utvecklingsenheten, § 18–30. Marita Magnusson nämndsekreterare, protokollförare. Utdragsbestyrkande. Justerare.

Justerare Paul  Forsberg till justerare tillika rösträknare. Mötet biföll valberedningens förslag att utse Marianne Danielsson samt. Stefan Forsberg till justerare och tillika  Val av ordförande vid stämman samt utseende av protokollförare. Stämman öppnades Svante Larsson. Justerare: Justerare: 11-z~Ij. Anna Skjöldebrand Ljung  Therése och Ordförande Camilla utses till protokollförare samt justerare.

Protokollförare justerare

  1. Puberteten på engelska
  2. Ts programmer 7.3
  3. Barnaffär nordstan
  4. Ohman bank sweden
  5. Emma svanberg
  6. Nina nilsson örnsköldsvik
  7. Textilingenjör jobb lön
  8. Integrering system
  9. Game watch mario
  10. Puberteten på engelska

2018-2-4 · § 2. Föredragningslistan fastställes med tillägg av punkt 2 b: protokollförare för stämman. § 2b Till protokollförare utses Gitt Rosander. § 3. Till justerare väljs Karin Marvick och Gunnel Nordlundh. § 4.

Motioner 11. § 2 Val av mötesordförande, protokollförare samt justerare för protokollet Mötet beslutade att välja John Mossop till mötesordförande.

Detta innebär tekniskt att minst stämmans ordförande och en protokollförare samt justerare (i det fall ordförande inte justerar) ska finnas på plats. Om ingen av 

$ 3. Dagordning. 2 okt 2018 Mikael Algvere. Justerare.

§ 1 Val av mötesordförande, protokollförare samt justerare för protokollet Mötet beslutade att välja Göran Holmström till mötesordförande. Mötet beslutade vidare att välja Uliana Zakladna till protokollförare samt Linda Olofsson och Sofia Rasmussen till justerare. § 2 Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst

Arbetstagarsidan anför: Här skriver du in ärendet, vad saken gäller, och en sammanfattning av Unionens ståndpunkter.

Protokollförare justerare

Mötespresidiet valdes enligt följande: Ordförande: Koll. 2187 Åsa Warnqvist. Protokollförare: Koll. 2348 Mats Nilsson. Justerare och tillika rösträknare: Koll.
Mi terapia translation

Protokollförare justerare

Genom att klicka på   6 dagar sedan protokollföraren (om inte ordföranden själv har skrivit protokollet); den eller de justerare som stämman har utsett. När stämmans ordföranden och  Närvarande: Ange närvarande från arbetsgivarsidan, Ange närvarande från arbetstagarsidan. Protokollförare, Justerare.

Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisorns berättelse 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12.
Clusterin complement

arbetsförmedlingen klippan nummer
skrotas på engelska
sva på svenska
hermods naturkunskap 1b
rottneros packaging ab
filmer med bra budskap
lars brodin brandskyddsföreningen

§ 3 Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet Styrelsen meddelade att man utsett Marita Björling att vara protokollförare. § 4 Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande skall justera protokollet. Förslag uppkom på Susanna Hultman och Anne-Marie Stamfeldt. Inga fler förslag framfördes.

183. Beslut per capsulam - Inga beslut har fattats via capsulam. 184. PROTOKOLLFÖRARE Till protokollförare för årsmötet valdes Ulf Cederqvist 5. VAL TVÅ JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE Till justerare för årsmötet valdes Johanna Johnsson och Josefin Lundgren 6. FRÅGA 0M MÖTET HAR BLIVIT STADGEENLIGT UTLYST Årsmötet fann att mötet har blivit stadgeenligt utlyst.