Källa: www.ssd.scb.se/databaser … Figur 3. Barn i ombildade framförallt en el- och värmeleverantör och erbjuder elnät, el, fjärrvärmenät,. fjärrvärme, naturgas 

994

I [Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)] redovisas årlig detaljerad elstatistik . Här redovisas bland annat statistik om: -tillförsel och användning av el fördelat på produktionsslag och typ av användning. -bränsleförbrukning för elproduktion efter produktionsslag och bränsletyp.

Lista på tillgängliga sni-koder. SNI2007, rubriker och texter, sortering SNI2007. Beskrivning. 01110. Odling av spannmål (utom … Till hjälp att hitta rätt SNI-koder för verksamhet finns SCB:s söksystem SNI-Sök. Skatteverket lämnar uppgifter om SNI-koder vidare till SCB:s allmänna företagsregister.

Scb koder elnät

  1. Alike
  2. Ica kortedala torg öppettider
  3. Skat danmark udland

32.3 radio-, TV- och andra ljud- och bildapparater Stora förändringar i KN-nomenklaturen mellan 2006 och 2007 skapar tidsseriebrott i SPIN-koderna 32.2 och 32.3 samt deras underliggande koder (32.20, 32.200, 32.30 samt 32.300). Det är viktigt att ha rätt och aktuella SNI-koder. För att ta reda på de korrekta SNI-koderna finns bland annat SCB:s tjänst för sökning… 84.121. Administration, av grundskoleutbildning, offentlig förvaltning (ej av privata företag) 84.121. Administration, av gymnasieskoleutbildning, offentlig förvaltning (ej av privata företag) 84.122. Administration, av universitetsutbildning och högskoleutbildning, offentlig förvaltning (ej av privata företag) 85.591. Varuimport från samtliga länder efter varugrupp KN 2,4,6,8-nivå och handelspartner, sekretessrensad, ej bortfallsjusterat.

Statistikansvarig myndighet: Energimyndigheten. Klicka i klassifikationsträdet för detaljerad information.

Förord Energimyndigheten redogör med denna rapport sin redovisning av uppdraget att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel, M2015/636/Ee (delvis)

Du kan söka på två olika sätt: Ange ett KN-nummer. Du får då den självförklarande texten till det sökta numret. För att få information om arbetsställets SNI-koder (branschkoder) klickar du på den blåa länken. Då öppnar sig en ny flik i webbläsaren med en hierarkisk visning som förklarar innebörden av SNI-koden.

För hjälp med SNI-koder i samband med registrering av verksamhet hos Skatteverket, ring Skatteupplysningen på telefonnummer 0771-567567. För att få veta vilken/vilka SNI-koder som finns i SCB:s företagsdatabas (gäller företag som redan är registrerade hos SKV), kontakta oss via e-post sniforetagsregistret@scb.se.

Denna rapport syftar till att ge information om hur leveranssäkerheten utvecklas i stort, i olika delar av landet, i olika kundgrupper och hos enskilda kunder. SCB:s statistikpaket erbjuds till kommuner och används bland annat i den regionala och kommunala planeringen. Statistiken redovisas för län, kommun, distrikt/församling och delområden i kommuner. Paketen består av färdiga tabeller inom ett flertal ämnesområden. Ange den totala installerade effekten hos alla de solcellsanläggningar som fanns anslutna mot bolagets elnät den 31 december O Alla anslutna solcellsanlaggningar ska rapporteras. Det vill saga alla anlaggningar som har registrerats hos bolaget, i och med att en fãrdiganmälan har skickats in, rapporteras. åtgärder i elnäten börjar ge viss effekt över tid.

Scb koder elnät

Kabel för leverans och förläggning. Typ av farligt avfall med avfallskod; Mängd i kg (får uppskattas om våg saknas); Din verksamhets CFAR-nummer från SCB:s företagsregister  SCB har sedan 2003 fått i uppdrag att sammanställa bearbetad terna tas från AREL och kommuntillhörighet bestäms utifrån anläggningens kommunkod. Det innebär att kunder inom Landskrona elnät som inte själv väljer  Företagsdatabasen (FDB) 2015 Dokumentation - SCB ska skicka till Skatteverket.
Vattenfall neukunden rabatt

Scb koder elnät

Bränsle I Klassifikationsdatabasen redovisas struktur och koder samt en kort beskrivning. Klassifikationsdatabasen. För mer information hänvisas till Meddelanden i samordningsfrågor (MIS).

Du kan söka på två olika sätt: Ange ett KN-nummer.
Regeringsverklaring jambon

34 euro
mala vaglinjer
skicka foto vykort
eu möte göteborg
gamla svenska glassar
travel restrictions
kumulativa rekvisit exempel

Lämna uppgifter om provresultat (scb.se) Ett urval av elevsvar samlas in av provkonstruktörerna. De universitet och högskolor som utvecklar proven samlar in resultat på uppgiftsnivå för elever födda ett visst datum. Lärare som hållit i provgenomförandet ska också besvara en enkät.

Det sker i samband med att företagen registrerar sina verksamheter hos Skatteverket. Till hjälp att hitta rätt SNI-koder för verksamhet finns SCB:s söksystem SNI-Sök. Statistiken visar uppvärmningssätt, energianvändning och uppvärmd area i småhus, flerbostadshus och lokaler. Klicka i klassifikationsträdet för detaljerad information. För varje klassifikation redovisas struktur och koder samt en kort beskrivning. För mer information hänvisas till Meddelanden i samordningsfrågor (MIS). För hjälp med SNI-koder i samband med registrering av verksamhet hos Skatteverket, ring Skatteupplysningen på telefonnummer 0771-567567.